top of page

Våre private fysioterapeuter

Dette er de private fysioterapeutene som jobber i Frekhaug Fysioterapisenter.

5.jpg

Øystein Kallekleiv

Øystein er daglig leder ved FFS, og har driftsavtale med Alver kommune og Helfo.

1.jpg

Linn Erstad

Linn har driftsavtale med Alver kommune/Helfo.

2.jpg

Magne Legernes

Magne har driftsavtale med Alver kommune/Helfo.

3.jpg

Tora Smith

Tora har driftsavtale med Alver kommune/Helfo.

4.jpg

Rikard Fløysand Berland

Rikard er vår helprivate fysioterapeut uten driftsavtale med Helfo.

Kommunale fysioterapeuter

Dette er kommunale fysioterapeuter som har Frekhaug Fysioterapisenter som base.

7.jpg

Hilde Sæbdal

Hilde jobber innenfor barnefysioterapi i kommunen.

6.jpg

Ingrid Aurdal

Ingrid jobber fortrinnsvis innenfor skole i kommunen.

96676325_241029653636502_584792052554792

Siri Bye

Siri jobber som fysioterapeut innenfor eldreomsorg - på Meland sjukeheim og med hjemmebesøk.

bottom of page